Generelle priser og tilskud

Du får tilskud fra sygesikringen til:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Diagnostisk og forebyggende grundydelse
  • Individuel forebyggende behandling
  • Kontrol efter forebyggelse
  • Tandfyldning
  • Rodbehandling
  • Tandudtrækning
  • Visse operative indgreb
  • Undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse
Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Det udgør mellem 40 og 65 % af tandlægens honorar.

Ved operation er tilskuddet et fast beløb.

Alle unge under 18 år kan få gratis kommunal tandpleje. Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har et helbredstilskud fra kommunen, på eks.vis 85% får du også 85% i tilskud til de tandbehandlinger, der er sygesikringstilskud til. (dvs. de ovenstående behandlinger).

Hvis du har helbredstilskud skal du medbringe dette og vise det i receptionen. Spørg bare hvis du er i tvivl.

Generelle priser og tilskud